ارتباط با ما

کانون جهادی سفیران نور

تحت نظر بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران


آدرس: تهران، بزرگراه همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، طبقه اول، ستاد بسیج دانشجویی
شماره تماس: 88602220-021