درباره ما

کانون جهادی سفیران نور

تحت نظر بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران

درباره ما :

کانون جهادی سفیران نور، در سال ۱۳۹۳ به همت دو تن از دانشجویان دانشگاه تحت نظر بسیج دانشجویی تاسیس شد و در شهریور ۹۴ بهمراهی دانشگاه تهران اولین اردوی خود را در سردشت آذربایجان غربی برگزار نمود. درسال های بعد، اردوهای خود را به صورت مستقل و در طرحی سه ساله، در منطقه سرشیو مریوان طی سال های ۹۵ تا ۹۷ در زمینه های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، توانبخشی، آموزش فرهنگی و عمران و هنری ادامه داد. همچنین در سال ۹۵ طرح های آخرهفته های تهران در منطقه ۱۸ تهران شروع شد و تا به امروز ادامه دارد.